top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ[M1] 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Adı/Soyadı/Unvanı

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

 

B.‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

ŞİRKET UNVANI: Öneren Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti

ADRES: Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Zümrüt Ap. No:2/5 Fenerbahçe/Kadıköy/İstanbul

MERSİS numarası

Telefon

Faks

Eposta

Ürün iade adresi

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.KONU

İşbu Sözleşme; ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

İşbu sözleşmeye konu ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Satış Bedeli ile Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

Açıklama

Adet

KDV Dâhil Fiyatı

Ara Toplam

 

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

Ödeme Şekli

Vade Farkı

Toplam (KDV Dâhil)

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi

 

Teslimat tarihi

 

Teslim şekli

 

Fatura Adresi

 

4. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1. ALICI; SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri (teslimat masrafları ve gerçekleşeceği süre bilgileri dâhil olmak üzere) ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. ALICI’nın; işbu Sözleşmeyi ve eki niteliğinde olan Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.3. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken ve işbu Sözleşmenin kurulması aşamasında verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

4.4. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

 

4.5. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

4.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. SATICI; Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

5.3. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6. MALIN TESLİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

6.1. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 

6.2. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

 

6.3. Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

6.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

 

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından kabul edilip onaylanması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

6.7. Sipariş teslimatları yalnızca ALICI’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine kapıya ürün teslimi şeklinde yapılacaktır. Müşteri, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılamaz. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır.

 

6.8. Teslimat; SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

6.9. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır.

 

7. ÜRÜN BEDELININ ÖDENMESI ve FATURA TESLİMİ

7.1. Ürün bedeli kredi kartı (Visa, MasterCard, vs. ) ya da banka havalesi ile ödenebilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. [M2] Siparişlerin işleme alınma zamanı, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) SATICI’nın banka hesaplarına ulaştığı belirlenen[M3]  andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez[M4] 

 

7.2. Kredi kartı ile taksitli ödemelerde; Bankanın düzenleyeceği kampanyalar nedeniyle ALICI’nın seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulanabilir veya taksit öteleme gibi hizmetler Banka tarafından kredi kartı hamiline sunulabilir. Bu tür kampanyalar SATICI’dan bağımsız olarak ilgili Bankanın inisiyatifinde olup SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda Site üzerinde ilgili sayfalarda kampanyalar hakkında bilgi verilebilir.

 

7.3. ALICI’nın kredi kartı ile taksitli ödemelerinde; toplam ürün bedeli hesap kesim tarihinden itibaren taksit adedine bölünerek ilgili Banka tarafından kart hamilinin hesap özerine yansıtılacaktır. Taksit tutarı küsurat farklarının dikkate alınarak aylara eşit olarak dağıtmaması Banka tarafından belirlenmekte olup detaylı ödeme planınızın oluşturulması SATICI’dan bağımsız olarak ilgili Bankanın inisiyatifindedir.

 

7.4. ALICI; vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri ilgili Bankadan teyit edebileceğini, kredi kartı ile ödemelere ilişkin temerrüt ve faiz hükümlerinin yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince Banka ile kart hamili arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4. Siparişe konu ürün bedeli faturası siparişin teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

7.5. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait hesap özetini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

8.GENEL HÜKÜMLER

8.1. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

8.2. ALICI faturanın farklı kişi/kuruluş düzenlenmesini talep etmesi durumunda; SATICI’ya vereceği ve onayladığı tüm bilgilerden sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.3. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ürünün kendisine teslim edilmiş olması halinde ALICI ürünü 3 gün içinde SATICI'nın yukarıda belirlen iade adresine iade etmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

8.4. SATICI; a) sistem kaynaklı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından b) internet sitesine yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

8.5. SATICI gerekli gördüğü durumlarda; ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediği durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

8.6. İşbu sözleşmeye konu satım perakende satışa ve nihai kullanımına yöneliktir. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerde, ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi kurulmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar.

 

8.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. [M5] ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.8. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

8.9. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuki ihtilafa konu olması halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

8.10. ALICI; işbu sözleşmeye konu ürünün temel özelliklerinin (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmakta olduğunu SATICI tarafından ürüne ilişkin herhangi bir kampanya düzenlenmiş ise ilgili kampanya koşullarının kampanya tarihi ile sınırlı olduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.11. SATICI’nın sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar ürünün satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın işbu sözleşmenin 8.4. maddesindeki hakları saklıdır.

 

9. CAYMA HAKKI

9.1. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.[M6] 

 

9.2. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir.

 

9.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

9.4. Cayma hakkın kullanılması halinde, 

a) 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın veya ürünü teslim alan 3. Kişinin, mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini[M7]  eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.

b) İade edilmek istenen ürünün faturasının bir kurum adına düzenlenmiş olması halinde; ürünün, kurumun düzenleyeceği iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

b) İade formunun ürün ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir,[M8] 

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

10.1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

10.2. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

 

11. GARANTİ

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: SATICInın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar; ALICI’nın tüketici olması halinde, ilgili Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir. ALICI’nın tacir olması durumunda işbu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliyeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

14. YÜRÜRLÜK ve EKLER

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişi ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

SATICI’nın Sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu, işlem açıklamaları, kullanım şartları ve işbu sözleşmeye konu ürün faturası sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

SATICI:

ALICI:

TARİH:

 

 

 

 

 

 [M1]Sözleşmenin tamamı Tüketicinin Korunması Hakkın Kanun md. 4 gereğince: 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle Genel Hükümler başlığı altındaki maddeler tüketici tarafından rahat anlaşılır şekilde sistematik hale getirilerek ALICI, SATICI taahhütleri, teslimat, ödeme koşulları olarak başlıklar halinde düzenlenmiştir. Sözleşme konusu ürün nitelikleri ve ücreti açık şekilde 3. Madde de tablo halinde düzenlenmiştir.

 [M2]Banka havalesi Kabul edecek misin? Eğer olmayacak ise silebilirsin.

 [M3]Havale ile ödeme yoksa silinebilir.

 [M4]Ticari yapılanmana uygun değil ise silebilirsin.

 [M5]Havale ile ödeme alacak mısın? Sadece kredi kartı mı olacak?

 [M6]Cayma hakkı konusunda müşterinin bilgilendirildiğinin ispatı SATICI’da olduğundan ilk madde olarak açık bir şekilde belirtilmesi amacıyla taşınmıştır.

 [M7]Bu konuda genel tebliği okumanda fayda var mesafeli satışlarla ilgili olarak bir fatura düzeni öngörüyor. Mali müşavirine danışman faydalı olabilir. Faturalarının bu düzene uyumlu olması gerekebilir.

 [M8]Faturanın altında iade bölümü olunca gerek kalmayabilir.

bottom of page