top of page

Site Kullanım Şartları

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE SİTE KULLANIM ŞARTLARI

 

**Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 

**Kullanım koşullarını kabul etmediğiniz takdirde siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

**Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

 

1. GENEL OLARAK

www.önerenenerji.com[M1]  alan adı altında bulunan internet sitesinde bulunan  web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (Bundan sonra kısaca “site” olarak anılacaktır) Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. Zümrüt Ap. No:2/5 Fenerbahçe/Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Öneren Enerji Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. firmasının (Bundan sonra kısaca “Firma” olarak anılacaktır) malıdır ve onun tarafından işletilir. Bu kapsamda site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi münhasıran Firmaya aittir.

 

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

2. SORUMLULUKLAR

a. Kullanıcı(lar), yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir ve siteyi kullanabilir. Kullanıcının(ların),  site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı(lar), üçüncü şahısların haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı(lar), site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, şarkıları, besteleri ve benzeri her türlü müzik ürününü, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Firma ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

b. Firma, sitenin kullanımını sadece Kullanıcıya(lara) yönelik olarak ve sadece site üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi ve uygulamaların kullanılması amacıyla sınırlandırmış olup; bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda sitenin her türlü kullanımına ve site üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve site üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir:

• Sitenin yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması;

• Sitenin Kullanıcı(lar) tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;

 

 

• Sitenin kullanımında, Kullanıcı(lar) tarafından tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanılmasını;

• Sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmasını;

• Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması;

• Firmanın önceden yazılı izni alınmaksızın, site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması.

 

İşbu Site Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında sitenin ve site üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; Firmanın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. Ayrıca Kullanıcı(lar) Sitenin kullanım koşullarına aykırı olarak kullanımı neticesinde 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

 

Kullanıcı(lar); kendisi tarafından siteye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötüniyetli yazılım, trojan, vs. gibi siteye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c. Firma, Kullanıcı(lar)ın sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

e. Sitenin Kullanıcı(lar)ının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Sitede, Kullanıcı(lar) ve diğer üçüncü kişiler tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerden dolayı Firmanın ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı(lar) tarafından sağlanan bilgi ve içeriğin gerçekliği ve yasalara uygunluğu tamamen söz konusu Kullanıcı(lar) ve üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Firma, Kullanıcı(lar) ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

f. Firma; Sitede yer alan veya alacak olan tüm bilgi, içerik, kullanma koşullarını, fiyatları ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Firma tarafından işbu “Site Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği bu hizmetlerden yararlanan ve siteye erişim sağlayan Kullanıcı(lar) önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Söz konusu değişikliklerden dolayı Kullanıcı(lar), Firma’yı herhangi bir şekilde sorumlu tutamazlar.

 

g. Kullanıcının(ların) site üzerinden, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Firmanın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

h. Firma, uygulamayı herhangi bir zamanda sonlandırma hakkı saklıdır.

 

3.  Fikri Mülkiyet Hakları

 

a. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

b. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

 

4. Gizlilik

a. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

b. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.[M2] 

 

c. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

d. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Firma gerektiğinde Kullanıcının(ların) IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

e. Firma, Kullanıcı(lar) ve Kullanıcının(ların) siteyi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi’ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi’ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcı’lar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcı(lar) dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

 

5. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

 

6. Kayıt ve Güvenlik 

a. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

b. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

 

7. Mücbir Sebep

 

Hukuken mücbir sebep kabul edilen tüm durumlarda, Firmanın işbu Site Kullanım Koşulları kapsamındaki edimlerini geç ifa etmesi veya ifa etmemesi nedeniyle herhangi bir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Firmaaçısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve/veya bu durumlar için Firmanın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

“Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Firmanın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

8. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

9. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

10. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

12. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

KULLANICI:

TARİH:

 

 [M1]Kontrol edilmelidir.

 [M2]Bu konuda mevzuat gereğince açık şekilde rıza alman gerekiyor. Sitedeki operasyonun hukuka uygun hale getirilmesi için ayrıca bir çalışma yaparız.

bottom of page